Naziv projekta: PROJECT FIRST – Fotografije Izdavaštvo Regionalni Studio

Kratki opis projekta: Predmet projekta je diversifikacija proizvodnje poduzeća Studio Sonda pružanjem nove usluge koja se odnosi na djelatnost izdavanja profesionalnih digitalnih fotografija u novoizgrađenom i opremeljenom fotografskom studiju što će omogućiti privlačenje novih klijenata i širenje na nova tržišta, povećanje prihoda i broja zaposlenih. Provedba projekta podrazumijeva izgradnju nove poslovne zgrade, nabavu opreme za rad profesionalnog fotografskog studija te provedbu ostalih popratnih aktivnosti nužnih za realizaciju investicije.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je uvođenje nove usluge kojom će se zaokružiti dosadašnji raspon usluga koje poduzeće pruža, povećanje razine kvalitete postojećih usluga, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta. Rezultat projekta biti će izgrađen i opremljen profesionalni fotografski studio za izdavanje digitalnih fotografija što će omogućiti diversifikaciju usluga poslovne jedinice i doprinijeti povećanju prometa, jačanju konkurentnosti, povećanju izvoza i stvaranju novih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta: 7.000.000,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 2.554.715,55 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 25.07.2018. – 25.03.2020.

Kontakt osobe za više informacija: Albert Jedrejčić 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost poduzeća Studio Sonda.

www.strukturnifondovi.hr


Naziv projekta: Optimizacija poslovnih procesa u poduzeću Studio Sonda d.o.o.

Kratki opis projekta:

Provođenjem projekta “Optimizacija poslovnih procesa u poduzeću Studio Sonda d.o.o.” uvodi se personalizirano programsko rješenje za optimizaciju poslovanja i upravljanje projektima te se uspostavlja centralni sustav za pohranu i razmjenu podataka, što će uslijed naglog porasta obujma poslovanja i zaposlenika poduzeću omogućiti povećanje učinkovitosti i realizaciju dugoročnih ciljeva. Projektne aktivnosti obuhvaćaju razvoj i implementaciju personaliziranog softvera, nabavu sustava za centralnu pohranu podataka, nabavu računalne opreme te konstrukciju server sobe.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta jest povećanjem kvalitete usluge doprinijeti poboljšanju tržišnog položaja poduzeća na domaćem i inozemnom tržištu, jačanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja poduzetnika u područjima s razvojnim posebnustima Republike Hrvatske.

Specifični ciljevi projekta jesu:

  • Uvođenje personaliziranog programskog rješenja za optimizaciju poslovanja i upravljanje projektima u poslovanju poduzeća Studio Sonda
  • Uspostavljanje centralnog sustava za pohranu i razmjenu podataka
  • Pružanje kvalitetnije finalne usluge krajnjem kupcu

Očekivani rezultati projekta:

nabavljena nova računalna oprema; uspostavljen centralni sustav za pohranu podataka; izrađena server soba; uvedeno novo programsko rješenje za upravljanje poslovanjem i projektima poduzeća; educirani djelatnici za rad na novom programskom rješenju

Ukupan iznos projekta: 216.252,75 kn

Iznos EU potpore: 144.001,65 kn

Razdoblje provedbe projekta: 09.siječnja 2017 – 09. kolovoza 2017

Kontakt osoba za više informacija: Albert Jedrejčić

Nabava opreme sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj