8 dizajnerskih radova Studia Sonda odabrano je za sudjelovanje na devetoj po redu bijenalnoj Izložbi hrvatskog dizajna 15/16.  Selekcijska komisija u sastavu Iva Babaja, Andrej Filetin, Marko Golub, Silva Kalčić, Gjuro Korać, Mladen Orešić i Koraljka Vlajo, odabrala je od ukupno 426 profesionalnih te 85 studentskih radova, njih 213 koji će se predstaviti u osam kategorija.

Naši će radovi biti zastupljeni kroz pet kategorija:

Vizualne komunikacije:

1. BOOKtiga2015 – plakat koji se čita

2. Metaphoria II

3. Na vatrenoj liniji

Dizajn u digitalnim medijima/Dizajn interakcija:

4. Kazalište za kasnije

Dizajn ambalaže:

5. Holcim Agrocal – ambalaža koja se čuva

6. Piquentum Sv. Vital 2014 – Etiketa kroz koju govori priroda

Industrijski /produkt dizajn:

7. Light Skiing

Koncept/inicijativa/kritički dizajn:

8. Nagrada BOOKtiga 2016.

Izložba se otvara 13. rujna 2016. godine u Muzeju za umjetnost i obrt i Salonu Izidor Kršnjavi.