U Gradskoj galeriji u Bihaću, u sklopu festivala Kreativna republika, gostuje izložba Studija Sonda pod naslovom: Dizajn sa šterne. Sonda je od strane organizatora pozvana predstaviti pregled svoga djelovanja kroz izbor dizajnerskih radova nastalih u proteklih 15 godina. Gostovanje izložbe u Gradskoj galeriji Bihać organizirala je Kreativna republika u partnerstvu s Hrvatskim dizajnerskim društvom, a kustos izložbe i autor predgovora je Marko Golub. Izložba je otvorena od 5. do 14. rujna 2019.