I ove, 2017. godine, dobitnici smo London International Awards – LIA nagrade, jedne od najprestižnijih u svijetu dizajna, oglašavanja, digitela i tehnologija, utemeljene 1986. godine. Nakon desetodnevnog žiriranja održanog u Las Vegasu, članovi žirija odlučili su u Hrvatsku poslati 2 nagrade, obje za rad Kolekcija Piquentum. U kategoriji dizajna pakiranja vina dodijeljeno nam je zlato, a u kategoriji grafički dizajn srebro.

Hvala Bobby C. Martin, OCD New York (predsjednik žirija) i Rachel Bernard, Verbal Strategy CBX, New York; Theseus Chan, Work, Singapore; Pum Lefebure, Design Army, Washington D.C; Tony Liu, M&C Saatchi aeiou, Shanghai & Luis Silva Dias, International FCB, Lisbon (članovi žirija).