Uredništvo Vizkulture – portala o vizualnim umjetnostima i kulturi, zamolilo nas je da sudjelujemo u njihovu projektu Plakatiranje, koji predstavlja autorske projekte iz sfere vizualnog komuniciranja putem plakata, a koji posebno za vizkultura.hr rade domaći autori.

Dogodilo se to upravo negdje u trenutku kada smo se, uslijed vijesti da se istarski teran uoči ulaska u EU neće navodno moći više prodavati pod imenom teran na tržištu EU, a od 1.07.2013. godine ni u Hrvatskoj kao članici EU, istinski zabrinuli za budućnost ovog autohtonog istarskog vina.

Plakat kroz igru riječi sa sloganom Hrvatske turističke zajednice propituje koliko Hrvatska može biti Mediteran bez svog terana, aludirajući na važnost tradicijskih običaja i proizvoda, zaštita kojih se tako olako shvaća, a bez kojih čitava zemlja gubi na svom identitetu.