Već samim dodirom s reljefno oblikovanom naslovnicom, čitatelj i taktilno doživljava ulazak u umjetnikov (Bojan Šumonja) slikarski svijet. Radi se o osebujnom svijetu tame i svjetla, svijetu života i smrti, što su ujedno i ključni motivi monografije i autorovog rada općenito.

Predgovor monografije tiskan je na bezdrvnom novinskom papiru te je na taj način odvojen od dijela koji prezentira autorov opus. Uslijed što bolje prezentacije pojedinih djela, ona su prikazana u većem formatu te se otvaraju poput mape. Elementi sadržaja dvojezične monografije slikara odijeljeni su korištenjem stranica na preklop i različitih tipova papira. Reljefno oblikovanom naslovnicom knjiga je transformirana u umjetnički predmet.

ICOGRADA je udruženje osnovano 1963. godine i bavi se područjima grafičkog dizajna, dizajna managementa te promidžbe i edukacije o dizajnu. Udruženje promiče vitalnu funkciju dizajnera u društvu i ekonomiji istodobno ujedinjavajući glasove dizajnera i vizualnih komunikatora iz cijeloga svijeta. Priznanje je Sondi dodijelila na Izložbi hrvatskog dizajna 0708 u konkurenciji od 266 radova.