Proizvođač Perfa jaja na tržište je plasirao novi proizvod: jaja slobodnih nesilica.

Dosadašnja, na tržištu već prisutna Perfina jaja, promoviraju se pod okriljem imena i slogana ‘Sretna jaja’. No kako kroz novi sustav proizvodnje postaju još mnogo sretnija, budući da koke uživaju u slobodnoj šetnji na svježem zagorskom zraku i hrane se prirodnom ili bio hranom, za nove proizvode osmišljeni su nazivi: Najsretnija jaja i Najsretnija jaja BIO. Dizajnirana je i nova ambalaža.

Nadograđujući dosadašnji vizualni izričaj, a istovremeno njegujući tradiciju kraja iz kojega jaja dolaze, ilustracije za novu ambalažu inspirirane su stvaralačkim opusom Naive. Krajolici u kojemu koke obitavaju izvedeni su, u skladu sa samim proizvodom,  jajolikim oblicima, emocionalno prenoseći ljepotu i smirenost u kojima Najsretnija jaja nastaju.

Ilustracije su, osim na ambalažu, aplicirane i na ostala korporativna i promotivna sredstva Perfa Jaja.

Koncept, dizajn te vizualni i verbalni identitet novih proizvoda potpisuje Studio Sonda