Nezavisan kreativan studio za dizajn i komunikacije

Područje rada:

  • Vizualne komunikacije
  • Osmišljavanje i razvoj brendova
  • Komunikacijske i promotivne strategije i kampanje
  • Pakiranja/Ambalaža
  • Web
  • Produkcija sadržaja: Izrada tekstova, izrada fotografija uz art direkciju, ilustracije, osmišljavanje naziva proizvoda/brandova, digitalni i interaktivni sadržaji i prezentacije, instalacije, personalizirani proizvodi.

Osnovni podatci:
Tvrtka: Studio Sonda d.o.o. za promidžbu i izdavačku djelatnost
Skraćeni naziv: Studio Sonda d.o.o.
Sjedište: Vižinada 62, Vižinada
Upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu, MBS 130016378, OIB 40137584144
Žiro račun: RAČUN IBAN HR5825000091101351857 kod Addiko Bank d.d. Zagreb
Temeljni kapital u iznosu 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Jelena Fiškuš i Sean Poropat