Interaktivna instalacija – putovanje batanom (tradicionalnom rovinjskom drvenom brodicom ravnoga dna) može se vidjeti u ekomuzeju Batana u Rovinju, koji je upisan je u UNESCO-ov Registar najboljih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine svijeta. Cilj interaktivne digitalne izložbe jest povesti korisnika na putovanje kroz vrijeme (‘20-e, 20. stoljeće) i omogućiti „kontrolu batane“ iz prvog lica, u trajanju od 5 minuta. Također uključuje učenje o zvjezdanoj navigaciji, dijalektu, kulturi pjevanja, vrstama riba, načinima ribolova… Postav se sastoji od tri simultane i sinkronizirane projekcije (pod/strop/prednji zid) koje se spajaju u jedinstveno iskustvo. Na stranama prostora nalaze se eksponati u mraku, a koji se osvjetljavaju kada se objašnjavaju na videu. Vrijedan doživljaj za svakog posjetitelja Rovinja!

KREATIVNA DIREKCIJA, DIZAJN: Jelena Fiškuš, Sean Poropat
ANIMACIJA Rajko Ban, Manuel Šumberac
ILUSTRACIJA Manuel Šumberac
VIDEO Josip Ružić (Rose-Art)
AUTORI POSTAVA Tamara Nikolić Đerić, Vanja Cuculić, Aleksandar Paris, Vladimir Končar RAVNATELJICA USTANOVE KUĆA O BATANI Nives Giuricin
SURADNICI Alessandro Venier, Giampietro Venier, Mauro Venier, Alessio Giuricin, Diego Giuricin, Teodor Tiani, Luka Nreka, Marisa Poretti, Angela Preden, Riccardo Vidotto, Gianfranco Santin, Sergio Ferrara, Germano Ettorre, Valentina Silvi Ugulin (ribari, glumci, pjevači); Paolo Hrelja – Zajednica talijana”Pino Budicin” Rovinj-Rovigno (zvuk); sudjelovali su: Libero Benussi, Alvise Benussi, Grad Rovinj, Dramska skupina mladih Zajednice Talijana “Pino Budicin” Rovinj, KUD “Marco Garbin” Zajednice Talijana “Pino Budicin” Rovinj, Javna vatrogasna postrojba Rovinj, Komunalni servis Rovinj
TEHNIČKA PODRŠKA (software, hardware): AVC i Novena
NARUČITELJ Udruga Kuća o Batani, Rovinj