Knjiga promovira ukupno 133 projekta prikupljena diljem svijeta, a na temu primjene ‘ručnog rada’ u grafičkom dizajnu. Kako kaže Amazon review citirajući uvodni tekst: “Za mnoge dizajnere uporaba ručnog rada znači reakciju na pretjerani kompjuterski dizajn. Fingerprint No. 2 predstavja evoluciju takvih ideja i donosi mnoštvo ’boutique’ projekata koji su nastali bez pomoći kompjuterske tehnologije, ali i onih koji spajaju ručno i digitalno kako bi što bolje komunicirali svoju poruku… Poslušajte puls koji ne može biti lažan, krivotvoren ili falsificiran. Potražite originalan otisak prstiju (fingerprint) jer on je još uvijek ključan za uspjeh dizajna”

Tako se naš plakat Booktiga 2009. našao u društvu nekih od svjetskih dizajnerskih imena poput primjerice Landor Associates (OH), Taxi Studio (UK), ili Sagmaister Inc (NY)…

Izdavač je Chen Design Associates, a autori  Joshua C. Chen (uvod), Debbie Millman (predgovor) te Colin Berry, Stefan Bucher, Shanan Galligan, Christian Helms, Robynne Raye (Komentari i vizualni eseji).