U sklopu dana Srednje škole Mate Balote Poreč, za učenike je održan čitav niz radionica i igraonica, a među njima i ona Studia Sonda na temu: Suvremen dizajn s elementima tradicionalnog. Važnost projektnog zadatka, pozicioniranja, diferenciranja, istraživanja i svega što zapravo prethodi stvaranju jednog vizualnog identiteta nasuprot crtanju, kojega se često shvaća kao početak kreativnog procesa… sve smo to analizirali kroz konkretne primjere, a zatim i radionicu “pozicioniranja” same škole.

Hvala učenicima na aktivnom sudjelovanju i prijavi, iako je kokurencija bila žestoka i zanimljiva: Potraga za blagom, Štrige i štriguni, Jure Grando među nama, Izrada fresaka i mozaika, ili npr. igranje Briškule i Trešeta…