Piquentum Brazda Sondi donio EdAward

European Design, nagrada za najbolji komunikacijski dizajn u Europi, stigla na više hrvatskih adresa