Meno per più, jer manje je više

Booktiga plakat pozvan u Italiju na izložbu suvremene umjetnosti i dizajna, a koja progovara o važnosti reciklaže