Hiža od besid: identitet koji stvaraju književnici

Vizualni identitet koji raste sa svakim novim boravkom književnika u kući nad ponorom Pazinske jame. I baš svaki njegov dio originalna je ostavština autora kući u kojoj je boravio…