Kiparstvo u Istri II – od 14. do 18. st

Dvije godine nakon Kiparstva u Istri I, predstavljena i druga knjiga o umjetničkoj baštini istarske crkve