Knjiga koja štedi vodu

Ušteda vode moguća je i važna na svakom koraku, poručuje i dokazuje ova knjiga