Dupla doza Creativity Annual Awards-a

Stari plakat – nove nagrade. Posebno nam je drago priznanje plakatu Booktiga 2009. u kategoriji recikliranog, odnosno prenamijenjenog dizajna