U knjizi The Best of Adriatic Creative Directors

Knjiga prezentira 26 najboljih kreativnih direktora regije, prema odabiru autora Ekrema Dupanovića