Monografija o onima koji su gradili tunel Učku 

45 godina rasta i ostvarenje stotina godina duge žudnje za povezivanjem poluotoka  s kontinentom