Vizuali Booktige 2017. govore o snazi riječi, koja nam daje ekskluzivu njezine osobne nam projekcije i vizualizacije. Slike koje stvaraju riječi u glavama pojedinaca bivaju vizualizirane uvijek drugačije.

U svijetu u kojemu je sve podređeno vizualnom doživljaju, u trenutku kada nas svojim vizualnim porukama bombardira u prosjeku 3000 brendova dnevno, pisana riječ dozvoljava nam intiman doživljaj napisanog, isključivo na nama svojestven način. Način na koji ćemo mi unutar sebe vizualizirati napisano prepušten je nama samima i kao takav apsolutno je jedinstven i neponovljiv, razvija našu kreativnost i predstavlja svojevrsno utočište. Stoga su za kampanju 2017. na plakatima napisane poetične riječi koje u našim glavama projeciraju nama svojstvene slike. Ali, kada se malo pomnije zadubimo u plakate, shvaćamo da se radi o slikama svjetskih klasika, koje već poznajemo, i možemo se zabavljati uspoređujući koliko se naša vizualizacija napisanog na prvu razlikovala od onoga što smo kasnije percipirali kao već poznato. Tako i praktično spoznajemo utjecaj snage riječi na naš osobni razvoj.