Communication Arts je jedan od najznačajnijih međunarodnih časopisa koji obrađuje tematiku vizualnih komunikacija. Sondin rad, Piquentum Brazda, nagrađen je CA nagradom između 3,632 prijavljena rada iz cijeloga svijeta, i odabran za objavu u printanom godišnjaku Design Annual 55.