O austrijsko-mletačkoj granici u Istri od 1421. do 1797. godine, a koja se protezala od rječice Glinščice između Trsta i Milja, do uvale Stupova – sjeveroistočno od Plomina, najvećim dijelom znalo se tek putem pisanih dokumenata. S ciljem pronalaženja materijalnih ostataka razgraničenja, a koji bi potvrdili točnost podataka u dosad objavljenim dokumentima, u razdoblju od 2013. do 2016. godine rekognoscirana je u cijelosti nekadašnja granica koja je iznosila oko 178 kilometara. To u stvarnosti znači da je prehodano preko 550 kilometara i zabilježeno 56 graničnih oznaka.

Monografija „Mletačko-austrijska granica u Istri“ upravo je rezultat tih istraživanja te, među ostalim, predstavlja i katalog svih dostupnih graničnih oznaka. Interdisciplinarnim su pristupom svojim tekstovima prinos monografiji dali arheolozi, dobri poznavatelji terena, povjesničari, klasični filolozi, pravnici i geodeti.

Urednica izdanja je dr. sc. Tatjana Bradara, a izdavač Arheološki muzej Istre. Za oblikovanje monografije zaslužan je Studio Sonda.