Identitet preglednika dvogodišnjeg stvaralaštva Hrvatskog dizajna (2011-2012) osmišljen je na način da predstavlja knjigu koja kroz svoju strukturu i grafičke elemente sugerira subjekt koji je još je uvijek u fazi izgradnje. Na taj se način aludira na svojevrsni tranzicijski proces hrvatskog dizajna, koji u zadanom trenutku još uvijek nema jasno definiranu strategiju i podršku razvoja. Korištene boje su crvena, plava i bijela, preuzete iz hrvatskog identiteta (zastave). Uvez i produkcija kataloga u skladu s konceptom također sugeriraju projekt u fazi nadogradnje  (namjerna nedovršenost).