Knjiga Kiparstvo I: od 4.do 13. stoljeća – Scultura I: dal IV al XIII secolo, autora Ivana Matejčića i Sunčice Mustač, predstavlja prvu od šest knjiga iz kolajne edicija pod nazivom ‘Umjetnička baština istarske crkve – Il patrimonio artistico della chiesa Istriana’.

Edicija u nakladi Porečko-pulske biskupije planira kroz šest izdanja obraditi kiparstvo, slikarstvo i arhitekturu istarskih crkvi. Urednik ovog izdanja koje daje jasan, sistematski pregled kiparstva u Istri od 3. do 13. st. je dr. sc. Ivan Matejčić, autori fotografija Živko Bašić i Ivo Puniš, a publikacija je tiskana na hrvatskom i talijanskom jeziku. Studio Sonda potpisuje koncept i oblikovanje.