Monografija Umjetnička baština istarske crkve – Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, druga je po redu u seriji o umjetničkoj baštini na području Porečko-pulske biskupije, a prva knjiga iz serije o kiparstvu od 4. do 13. stoljeća objavljena je 2014. godine. Autori su prof. dr. Predrag Marković (gotičko kiparstvo 14. – 15. st.), prof. dr. Ivan Matejčić (renesansno kiparstvo) i doc. dr. Damir Tulić (barokno kiparstvo). Opsežno izdanje od 402 stranice sadrži katalog od 127 kipova/kiparskih cjelina, ilustriranih kroz 330 fotografija Ive Puniša. Za koncept i oblikovanje zaslužan je Studio Sonda.

Kako je serija Umjetnička baština istarske crkve planirana u 7 nastavaka, u pripremi je i iduća, treća, knjiga naslovljena: Slikarstvo od 5. do 15. stoljeća.