Udruženje Cizerouno, koje se bavi valorizacijom suvremene umjetnosti, kulture i dizajna,  u svoje osmo izdanje međunarodnog multisciplinarnog pregleda MARAVEE uključila je predmete iz čitavoga svijeta koji odgovaraju tematici MENO PER PIU’ (Manje za više), odnosno progovaraju o važnosti reciklaže.

Tako je i naš plakat Booktiga 2009, izložen u prostoru za kulturu Stazione Rogers u Trstu, od 24. listopada do 11. studenoga.

Kuratori izložbe su Mateja Benedetti i Massimiliano Schiozzi (predsjednik Co1), a kuratorica pregleda Maravee je Sabrina Zannier.