Pripreme za izradu etikete za ovu posebnu ediciju vina koje je buteljirano u 2014. godini u svega 200 primjeraka, sežu još u 2012. godinu. Točnije, započele su 21. rujna 2012. – na dan berbe grožđa u vinogradu smještenom u regiji Istra (Hrvatska), posebnom po tome što je punih 80 godina obrađivan isključivo prirodnim metodama te u potpunosti odražava filozofiju proizvođača vina Dimitrija Brečevića (Piquentum).

Vrijeme, prostor i iskrenost – to je ono što ovaj vinar smatra ključnim za kvalitetu vina te je izrada etikete za ovo organsko vino započela sakupljanjem 200 primjeraka ‘Glasa istre’, dnevnih novina regije Istra, otisnutih na sam dan berbe, a koje su upravo utjelovljenje simbolike vremena (21. 09. 2012), prostora (regionalne novine područja na kojem je vino realizirano) te iskrenosti (informacija koju prenose novine u datom vremenu i prostoru). Iskren je i način na koji su etikete producirane iz originalnih novina (Glas istre 21.09.2012): preuzeti listovi lišeni su bilo kakvih dodataka i detalja, odražavajući isti takav karakter vina, a pritom se grafički element izgleda novinskog teksta koji podsjeća na obrađeno polje posve primjereno nadovezuje na ime vina: Brazda (značenje: na hrvatskom jeziku brazda znači dio tla koji se prevrće pri oranju).