Izložba Hungry Designers nastala je kao novi projekt platforme za afirmaciju i promicanje dizajna u turizmu – Design Tourism, pokrenute pri Hrvatskom dizajnerskom društvu. U opatijskom Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer na dan otvorenja, 6. rujna 2013; bilo je prilično gladnih dizajna. Uključujući i nas, s našom Supom.

Foto: designtourism.org