Rijeka EPK 2020 grad koji teče ne želi definirati kao tipičnu mediteransku turističku destinaciju sunca, mora i pratećih doživljaja. Ideja je privući turiste koji žele nešto drugačije – primjerice sudjelovanje u nedovršenom gradu s onima koji ga čine. Živjeti i stvarati grad, spavati u MSU Rijeka, kuhati na Porto Etnu,  igrati se na toboganu raditi u RiHub-u… to su jedinstveni projekti koji imaju intenciju uključiti sudionike u urbanu reinvenciju nenastanjenih i zapuštenih područja Luke, Delte i bloka kulture Rikard Benčić. Upravo su oni prezentirani kroz paviljon i publikaciju na berlinskom ITB sajmu turizma u ožujku, nudeći posve drugačije sadržaje od onih koje smo inače navikli gledati na turističkim sajmovima ovoga tipa.

Arhitekturu paviljona potpisuju arhitekti Ida Križaj Leko i Idis Turato, koncept predstavljanja osmišljen je s Ivanom Šararom i suradnicima na projektu Markom-Lukom Zubčićem i Renatom Stankovićem, dok su na pripremi promotivne brošure naslovljene ‘Rijeka City in Progress’ radili članovi EPK tima Bernard Koludrović (voditelj programa RiHub), Jelena Milić (koordinatorica programskog pravca Dječja kuća), Lela Vujanić (voditeljica programskog pravca Kuhinja), Jelena Androić (voditeljica odnosa s javnošću), Irena Kregar Šegota (direktorica Sektora za razvoj i strateška partnerstva) te Slaven Tolj (umjetnički direktor projekta Rijeka 2020 – EPK). Studio Sonda osmislio je dizajn brošure. Vizualni identitet Rijeka EPK 2020 potpisuje dizajner Oleg Šuran.