Nivelator se koristi kao pomoć keramičarima pri postavljanju pločica, za idealnu nivelaciju. Super Leveller, za razliku od svih dosadašnjih na tržištu, nudi više tehničkih inovacija: brzopotezno spajanje i odvajanje, inovaciju pričvršćivanja bez zakretanja pločica te 100% vidljive distancijere. Sam proizvod odlučili smo dizajnirati poput kakvog ‘super gadgeta’ ili ‘super pomoćnika’, s nedvojbenim naglaskom na odvojenost sustava za zakretanje od kučišta, potencirajući na taj način njegove komparativne prednosti u odnosu na proizvode konkurencije. Kako bi sve bilo još direktnije, nivelatoru je dodijeljeno ime Super Leveller. Vizualni identitet i komunikaciju potom prati izričaj karakterističan za stripovske superheroje, koji nedvosmisleno i zabavno odmah ističe prednosti proizvoda. Namjerno pretjerani ‘herojski’ vizuali u dućanu odskaču od proizvoda konkurencije, čime se dodatno potencira tehnološka superiornost. Autor i idejni kreator cjelokupnog projekta je g. Davor Krizmanić, a Studio Sonda je sukladno njegovoj ideji dizajnirao sam proizvod te osmislio cjelokupni vizualni i verbalni identitet, kao i komunikacijski koncept.