Zadatak: Natječaj za vizualni identitet događanja: Dani Hrvatske komore arhitekata.

Koncept: Tijekom održavanja događanja Dani HKA, riječi i arhitektura postaju nedjeljivi, što je iskorišteno kao okosnica idejnog rješenja za vizualni identitet. Osmišljen je sustav u kojemu se iz riječi automatizmom stvara prostor. Riječi i brojke, odnosno naslovi, pojmovi i informacije, ispisivanjem direktno generiraju prostor, a koji vizualno asocira na tlocrte kao simbol djelovanja arhitekata. Vrlo jednostavna pretvorba bilo kojeg teksta u grafički element kojega vezujemo uz arhitekturu, predloženi vizualni identitet čini dinamičnim i široko aplikabilnim na sve potrebe događanja. U konačnici HKA za sve svoje daljnje potrebe jednostavnim ispisivanjem i uređivanjem teksta dolazi do rješenja vizuala. Materijali se grafički uobličuju gotovo samostalno, primjenom različitih naziva tema, predavača, riječi, rečenica.

Rad nije realiziran, odnosno na natječaju je odabrano rješenje drugoga autora.